Stöd till organisationer och föreningar

Skriftlig fråga 2015/16:1118 av Roza Güclü Hedin (S)

Roza Güclü Hedin (S)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Förra veckan hölls en demonstration där Turkiska riksförbundets vice ordförande enligt uppgifter i medier talade. I talet har denne kollektiviserat armenier, nedvärderat dem som grupp och uppmanat till att döda – om översättningen av talet gjorts korrekt. För mig är det ren hets. Turkiska riksförbundet är en stor organisation med ca 12 000 medlemmar i hela landet. Turkiska riksförbundet erhåller stöd för sin verksamhet, liksom många andra organisationer och föreningar. Under de senaste åren har förbundet fått över 500 000 per år.  Det är medel som har varit till för att stärka civilsamhället och gynna det demokratiska samtalet, något som torde vara av högsta prioritet med tanke på de spänningar som jag upplever finns mellan olika minoritetsgrupper i Turkiet men också i Sverige.

Vi lever i en demokrati där människovärdet är grunden. Vi har en lag som förbjuder hets mot folkgrupp. Jag anser att det är djupt problematiskt att skattemedel går till organisationer vars företrädare representerar en hemsk människosyn som inte hör hemma i ett modernt, öppet och demokratiskt samhälle.

 

På vilket sätt avser kultur- och demokratiministern att säkerställa att skattemedel inte går till organisationer och föreningar som är rent rasistiska och som står i motsats till tanken på en demokrati som vilar på respekten för mänskliga rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-04-14 Överlämnad: 2016-04-15 Anmäld: 2016-04-19 Svarsdatum: 2016-04-27 Sista svarsdatum: 2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga