Stöd till personer adopterade från Chile

Skriftlig fråga 2019/20:1421 av Martina Johansson (C)

Martina Johansson (C)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Det pågår sedan ganska lång tid tillbaka utredningar i Chile om olagliga adoptioner som misstänkts ha skett under 1970–1990-talen. Själva brottsutredningen pågår fortfarande och kommer att göra så i många år till. 

Parallellt har det även pågått en parlamentarisk utredning för att bedöma vilka åtgärder som skulle kunna behövas i det fall man finner att det har förekommit oegentligheter.

Den svenska regeringen har på tidigare frågor i detta ämne svarat att man avvaktar utredningen i Chile innan man väljer att göra något i Sverige.

Nu har den chilenska parlamentariska utredningen släppt sin rapport och i inledningen slås följande fast:

”Det är ett faktum att hundratals barn i Chile har ryckts från sina föräldrar och blivit bortadopterade särskilt till utlandet. Det är en sanning som inte kan motsägas och som styrkts av vittnesmål från alla de personer som kallats att delta i målet.”

I den chilenska parlamentariska utredningen föreslås ett antal åtgärder för att säkerställa att detta inte ska kunna hända igen samt åtgärder för att de som bortadopterats ska kunna söka sina biologiska föräldrar.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, har tidigare fått i uppdrag att generellt stötta enskilda personer i Sverige som vill söka sina rötter. I maj fick myndigheten ytterligare ett uppdrag att erbjuda adoptionsspecifika samtalsstöd till personer som adopterats. Detta stöd är välkommet, även om det har tagit lång tid för regeringen att komma till skott.

När den parlamentariska utredningen från Chile nu har kommit uppstår frågan vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av vad som framkommer om den specifika situationen för adopterade från Chile. Enligt ett nyhetsinslag på Sveriges radio, P4 Stockholm, den 22 maj, vill MFoF att Sverige ska starta en utredning för att se över vilka åtgärder staten ska vidta med anledning av det som hänt i Chile.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad avser ministern att göra för att stötta svenska medborgare som adopterats från Chile, så att de ska få vetskap om sitt ursprung?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-26 Överlämnad: 2020-05-27 Anmäld: 2020-05-28 Svarsdatum: 2020-06-03 Sista svarsdatum: 2020-06-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga