Stöd till Polen, Litauen och Lettland

Skriftlig fråga 2021/22:373 av Mats Nordberg (SD)

Mats Nordberg (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den tyske inrikesministern Horst Seehofer har nyligen uttalat sig om att Tyskland nu måste hjälpa den polska regeringen att säkra sin gräns mot Belarus för att hindra den av Belarus orkestrerade flyktingvågen västerut.

Uppenbarligen anser Tysklands regering att det inte räcker med utökade sanktioner mot Belarus regim, utan att även konkreta åtgärder vid gränsen behöver vidtas för att hindra regimen att skeppa människor till sina grannars gränser. Sverige och Tyskland, i den ordningen, tog emot ett väldigt stort antal flyktingar per capita av dem som kom till EU 2015. Det är mycket troligt att detta nu upprepas genom Belarus agerande. Eftersom Sverige ännu inte på lång tid kommer att ha kommit i kapp med integrationen är det därför rimligt att Sverige nu snarast möjligt bidrar till skyddet av EU:s gräns mot Belarus genom konkret stöd till Polen, Lettland och Litauen. 

Min fråga till utrikesminister Ann Linde är därför:

 

Hur avser ministern och regeringen att agera för att konkret hjälpa Polen, Litauen och Lettland att säkra sina och EU:s gränser mot Belarus?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-11-10 Överlämnad: 2021-11-15 Inte besvarad: 2021-11-16 Anmäld: 2021-11-16 Sista svarsdatum: 2021-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga