Stödet till kommuner som drabbas hårt av torka

Skriftlig fråga 2018/19:825 av Magnus Oscarsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Under flera år har olika delar av Sverige drabbats av torka. Inte minst 2018, då en stor del av landet drabbades.

Mycket talar för att svår torka kommer att bli ett vanligare fenomen i delar av Sverige. Att upprätthålla vattenförsörjningen för människor och djur när grundvattnet försvinner kan medföra stora kostnader.

Under flera år har Öland drabbats särskilt hårt. Sommaren 2016 drabbades Öland av svår torka, varvid kommunen fick stå för en merkostnad på 150 miljoner kronor som togs direkt från kommunalskatten. Detta innebar svåra ekonomiska uppoffringar för kommunen, bland annat indragna arbetstillfällen. I förhållande till folkmängden är de öländska skattebetalarnas insats jämförbar med att Stockholms kommun skulle få en merkostnad på 13 miljarder kronor. Det är troligt att det i det sistnämnda fallet skulle krav resas på ett statligt ekonomiskt ansvarstagande.

Jag vill därför fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att kommuner som drabbas av svår torka i framtiden ska kunna få stöd och hjälp?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-27 Överlämnad: 2019-06-28 Sista svarsdatum: 2019-07-12 Svarsdatum: 2019-08-08 Anmäld: 2019-08-29
Svar på skriftlig fråga