Stopp för könsstympning av flickor

Skriftlig fråga 2019/20:32 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

Sommaren är nu över, skolorna har startat. De allra flesta flickor är tillbaka i skolan. Sommaren bör vara en tid för glädje och fritid. För somliga flickor, oklart hur många, har sommaren däremot inneburit oåterkalleliga övergrepp i form av könsstympning. Hur många flickor hemmastadda i Sverige som har könsstympat är det ingen som vet.

Känt är dock att könsstympning är ett globalt problem, och uppskattningsvis könsstympas 4 miljoner flickor världen över årligen enligt Svenska FN-förbundet. Enligt Socialstyrelsen lever över 38 000 flickor och kvinnor i Sverige med konsekvenserna av könsstympning.

Könsstympning förekommer fortfarande i Sverige och drabbar nya generationer flickor. Sedvänjan att könsstympa flickor vilar på okunskap och traditionella värderingar utan stöd i någon religion, enligt FN. FN har i sin verksamhet påvisat att utbildning och samtal kan bryta traditionen med könsstympning.

Trots att det finns svensk lagstiftning som syftar till att stoppa könsstympning och som kan ge förövarna upp till tio års fängelse förekommer fortfarande könsstympning. Enligt Svenska FN-förbundet har endast tre fall av könsstympning genererat åtal och fällande dom.

Hur många flickor som drabbats av könsstympning under det här året, inklusive under sommarlovet, är höljt i dunkel. Det måste bli ett stopp på övergreppen och våldet mot flickor hemmahörande i Sverige. Att flickor utsätts för ett grovt brott som könsstympning är inget som hör hemma i en rättsstat som Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Lindhagen:

 

Är statsrådet och regeringen beredda att skyndsamt vidta åtgärder, och i så fall vilka, för att sätta stopp för könsstympning av unga kvinnor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-19 Överlämnad: 2019-09-20 Anmäld: 2019-09-24 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga