Stora regionala skillnader inom vården

Skriftlig fråga 2016/17:841 av Ann-Britt Åsebol (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Risken att dö i ett flertal sjukdomar har minskat, men svensk hälso- och sjukvård är fortfarande ojämlik. En ny rapport från Socialstyrelsen visar på oacceptabelt stora regionala skillnader inom vården. Tillgången till och kvaliteten på hälso- och sjukvård är fortfarande starkt kopplad till kön, bostadsort och utbildning. Väntetiderna varierar till exempel stort i landet. De landsting som ligger sämst till när det gäller väntetider inom den specialiserade vården är alla styrda av Socialdemokraterna.

Det råder stora skillnader mellan landstingen i fråga om antalet överbeläggningar och utlokaliseringar sett till antalet vårdplatser, och det är stora variationer mellan sjukhusen inom landstingen. I en välfungerande vårdkedja ska alla ha tillgång till den vårdnivå de har behov av och vården ska erbjudas i rätt tid. Resultatet blir annars en ökad risk för vård av sämre kvalitet och minskad patientsäkerhet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

När kommer regeringen och statsrådet att analysera och vidta konkreta åtgärder för att komma till rätta med försämringen inom vården när det gäller de stora regionala skillnaderna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-14 Överlämnad: 2017-02-14 Anmäld: 2017-02-15 Svarsdatum: 2017-02-22 Sista svarsdatum: 2017-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga