Stora utbetalningar av elstöd

Skriftlig fråga 2022/23:440 av Fredrik Olovsson (S)

Fredrik Olovsson (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Uppgifter från Försäkringskassan gör gällande att elstödet till hushållen innebär att enskilda får bidrag på hundratusentals kronor. Det har i medierna rapporterats om ett exempel där bidraget överstiger 700 000 kronor. Något tak för stödet har inte införts och det går heller inte att få svar om de närmare omständigheterna kring dessa hushåll, eftersom regeringen och Sverigedemokraterna beslutade sig för att uppgifterna ska sekretessbeläggas. Det kan således vara så att hushåll som får hundratusentals kronor i elstöd inte har haft ökade kostnader för el, eftersom många hushåll har bundna avtal med priser på väsentligt lägre nivåer än de som stödet är avsett att kompensera för. Enskilda kan därmed ha gjort mycket stora vinster på dessa gemensamma resurser som avsatts för att hjälpa utsatta hushåll. Detta är uppenbart orimligt.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Blev ministern i regeringens beredning av stödet medveten om att denna typ av utbetalningar kunde bli aktuella och om så var fallet, vidtogs några åtgärder för att minska effekterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-03-11 Överlämnad: 2023-03-13 Anmäld: 2023-03-14 Svarsdatum: 2023-03-22 Sista svarsdatum: 2023-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga