Straffarbete i Tjernobyl

Skriftlig fråga 2007/08:1218 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 15 maj

Fråga

2007/08:1218 Straffarbete i Tjernobyl

av Annelie Enochson (kd)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Vitryssland är troligen det enda land i Europa där den demokratiska utvecklingen går åt fel håll. Demokratin urholkas, tidningar stängs, oppositionspolitiker fängslas, journalister döms till straffarbete och valresultat ogiltigförklaras. Till skillnad från andra före detta kommunistländer i Öst- och Centraleuropa har demokrati, pluralism och rättssäkerhet inte tillåtits slå rot. Många av de brister som präglade det sovjetiska samhället präglar fortfarande Vitryssland.

Kasja Markouskaja är en av tusentals unga vitryssar som kommer att skickas till områden runt det ukrainska kärnkraftverket Tjernobyl, områden som efter olyckan klassades som obeboeliga. Hennes brott är att hon under 22-årsdagen av Tjernobylolyckan uttryckte kritik mot president Lukasjenkos ambitioner för Tjernobylområdet.

Hos vitryssarna, kanske starkast bland de yngre, finns en längtan efter de mänskliga fri- och rättigheter som svenskar tar för givna. Studenter har vid flera tillfällen i olika länder fått verka som katalysatorer för förändring. Sveriges uppgift är att stödja dessa människor att en gång få uppleva dessa rättigheter. För det krävs en aktiv svensk Vitrysslandspolitik där det svenska arbetet särskilt inriktas på att stödja arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter.

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att främja en utveckling i Vitryssland som präglas av växande demokrati och mänskliga rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-15 Anmäld: 2008-05-15 Besvarad: 2008-05-21 Svar anmält: 2008-05-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-21)