Straffrabatt för utvisningsdömda

Skriftlig fråga 2019/20:2140 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Många utländska medborgare begår grova brott i Sverige. Det kan handla om grova våldsbrott och grova sexualbrott, och en del av dessa brottslingar döms till fängelse och utvisning.

Fängelsetiden reduceras enligt praxis med 10–20 procent vid utvisningsdom, oavsett misstanke om att utvisningen aldrig kommer att verkställas. Det skulle kunna innebära att utländska medborgare får kortare straff än svenska medborgare för liknande brott.

Detta togs upp i programmet I lagens namn i Sveriges Radio. Där framkommer att de senaste åtta åren har över 600 utvisningsdömda inte utvisats av olika anledningar.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att se över rubriceringen av reducerade straff för utvisningsdömda för att inte ge en skev fördelning av straff beroende på utvisningsdom eller inte?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-09-07 Överlämnad: 2020-09-07 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Sista svarsdatum: 2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga