Straffrabatten för 18-20-åringar

Skriftlig fråga 2021/22:653 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

S-MP-regeringen kallade sig för världens första feministiska regering. Jag förmodar att även den nuvarande socialdemokratiska regeringen anser sig vara feministisk.

Nyligen beslutade riksdagen om att straffrabatten för 18–20-åringar ska tas bort för allvarliga brott. Vi moderater reserverade oss mot detta eftersom vi vill att straffrabatten helt ska tas bort för denna åldersgrupp.

Regeringens förslag innebär att 18–20-åringar även i fortsättningen får straffrabatt då de till exempel begår en misshandel av normalgraden.

Jag läste en artikel där en höggravid ung kvinna blev misshandlad av sin sambo; han tog ett hårt strypgrepp, svår smärta uppstod och kvinnan fick svårt att andas. Kvinnan blev också hotad till livet och upplevde dödsskräck. Efter misshandeln hade kvinnan blödningar på stämbanden och många blåmärken. Enligt en advokat som tillfrågades i artikeln bedömdes detta vara en misshandel av normalgraden.

En 20-åring som begår ovanstående brott får alltså även i fortsättningen straffrabatt med den socialdemokratiska regeringens politik.

Min fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson är:

 

Avser ministern att verka för en skärpt lagstiftning så att en 20-åring som begår brott likt det beskrivet ovan ej blir tilldelad straffrabatt vid fällande dom?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-12-16 Överlämnad: 2021-12-16 Anmäld: 2021-12-17 Sista svarsdatum: 2022-01-03 Svarsdatum: 2022-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga