Strandstädningen på västkusten

Skriftlig fråga 2006/07:1641 av Runegrund, Rosita (kd)

Runegrund, Rosita (kd)

den 13 september

Fråga

2006/07:1641 Strandstädningen på västkusten

av Rosita Runegrund (kd)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Sedan början av 90-talet har varje år insatser gjorts för att städa våra stränder på västkusten. Den arbetskraft som stått till buds har fram till i år möjliggjorts genom arbetsmarknadsmedel. Under rådande goda förhållanden på arbetsmarknaden är inte längre dessa tillgängliga. Ingen annan aktör finns för närvarande som ersätter insatserna.

Dessa för turismen livsviktiga stränder riskerar nu att fyllas med skräp och miljövådligt avfall som kommer flytande från hela Västeuropa. Kommunerna på västkusten saknar resurser för att hålla kusten ren och hänvisar tillsammans med länsstyrelsen och regionen till att staten bör tar sitt ansvar. Attraktiva stränder av nationellt intresse som varje år lockar tusentals turister kan förvandlas till veritabla soptippar.

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att säkerhetsställa städningen av Bohusläns kuster?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-09-13 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-19)