Strategi för landsbygdens utveckling

Skriftlig fråga 2008/09:228 av Ohly, Lars (v)

Ohly, Lars (v)

den 7 november

Fråga

2008/09:228 Strategi för landsbygdens utveckling

av Lars Ohly (v)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

År 2006 presenterade den statliga Landsbygdskommittén ett betänkande som föreslog ett helhetsgrepp på landsbygdens utvecklingsmöjligheter. Kommitténs betänkande var enigt och innehöll inga reservationer från något partis företrädare. Jag anser att detta är viktigt eftersom en strategi för landsbygden behöver hålla över tiden. Det finns viktiga och strategiska frågor som kräver lösningar nu.

Trots att det nu gått två år sedan kommittén presenterade sitt betänkande har regeringen ännu inte lagt fram något strategidokument för framtiden. Landsbygdens utveckling är en ödesfråga för hela landet. Vi behöver diskutera bostäder, infrastruktur och möjligheter till arbete. Finansiering av både byggande och företagande måste få sina lösningar. Demokratifrågor och miljöfrågor är andra fokusområden. Det är hög tid för regeringen att agera i dessa viktiga frågor.

Min fråga till näringsminister Maud Olofsson är:

När avser näringsministern att presentera en strategi för landsbygden utifrån de förslag som en enig kommitté presenterade redan år 2006?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-11-07 Anmäld: 2008-11-10 Svar anmält: 2008-11-25 Besvarad: 2008-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-25)