Strategiska hot inom cyberområdet

Skriftlig fråga 2021/22:773 av Per-Arne Håkansson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Säkerhetskraven kring telekomsektorn har på senare år skärpts och är av stor vikt att följa upp. Den digitala utvecklingen berör varje människa i vardagen. Tillit och säkerhet är avgörande. Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsberedskap (MSM) och Säpo har fått i uppdrag att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter.

Arbetet sker i nära samverkan med Post- och telestyrelsen, polisen och Försvarets materialverk.

En fungerande telekomsektor är, inte minst i händelse av kris, av central betydelse för att andra delar av samhället ska fungera. Samverkan mellan samhällets olika delar är avgörande.

I sammanhanget kan betonas pågående satsning på utbyggnad av 5G-nät. Det krävs investeringar i mångmiljardklassen för en bred digitalisering som når hela landet. För att stimulera investeringar krävs en ökad förutsägbarhet i regleringen. Bredbandsoperatörernas kunskap om sina egna nät behöver på ett långsiktigt och hållbart sätt tas till vara.

Eftersom konkurrensrättsliga aspekter hindrar ett delande av information mellan operatörerna behöver dialog ske både kollektivt och individuellt.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Avser ministern att ta initiativ för att långsiktigt formalisera samarbete och dialog även med telekomoperatörerna i arbetet med att möta strategiska hot inom cyberområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-14 Överlämnad: 2022-01-16 Anmäld: 2022-01-18 Svarsdatum: 2022-01-26 Sista svarsdatum: 2022-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga