Strukturell rasism

Skriftlig fråga 2019/20:1937 av Ludvig Aspling (SD)

Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

I regeringens dokument Samlat grepp mot rasism och hatbrott - Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott står: Ett viktigt perspektiv är att det finns strukturell rasism. Regeringen använder begreppet strukturell rasism i betydelsen att rasistiska handlingar inte alltid baseras på en individs politisk övertygelse utan kan ske omedvetet. Det innebär att rasism, i olika former, finns som en del av samhällets strukturer. Det får till följd att människor får olika tillgång till rättigheter och möjligheter, makt och inflytande, på grund av andras medvetna eller omedvetna föreställning om en individs grupptillhörighet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Åsa Lindhagen:

 

Kan statsrådet peka på någon vetenskaplig undersökning som bekräftar att sådan omedveten och därmed strukturell rasism är vanligt förekommande i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-08-11 Överlämnad: 2020-08-12 Anmäld: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-08-25 Sista svarsdatum: 2020-08-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga