Studenters möjlighet att ta examen

Skriftlig fråga 2006/07:1650 av Bouveng, Helena (m)

Bouveng, Helena (m)

den 14 september

Fråga

2006/07:1650 Studenters möjlighet att ta examen

av Helena Bouveng (m)

till statsrådet Lars Leijonborg (fp)

Högskoleverket utvärderar vid olika tidpunkter landets utbildningar för att säkerställa en hög och god kvalitet. I vissa fall leder dessa utvärderingar till att en utbildning starkt kritiseras och därmed riskerar utbildningsanordnaren att få sin examinationsrätt återkallad.

I de fall utbildningsanordnaren får sin examinationsrätt återkallad äger de studenter som läser den specifika utbildningen inte rätt att avsluta sin utbildning med examen.

Då huvudmannen vid ett återkallande av examinationsrätt är statlig finns större möjlighet att erbjuda någon form av lösning än om huvudmannen i fråga är privat. Detta innebär en större utsatthet för studenter med enskilda utbildningsanordnare än för dem med statliga.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att säkerställa att samma möjligheter erbjuds för studenter med privata och statliga huvudmän vid återkallad examinationsrätt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-09-14 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-19)