Studieförbund

Skriftlig fråga 2012/13:769 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 17 september

Fråga

2012/13:769 Studieförbund

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

I dag får ett 150-tal folkhögskolor och elva studieförbund del av statsbidrag, och Folkbildningsrådet (FBR) har ansvaret för fördelning av desamma. Uppgifter finns om att personer som spridit antisemitiska yttranden har, inom studieförbundets ram, vid upprepade tillfällen bjudits in för att tala. Detta oroar både mig som riksdagsledamot och samverkansparter till studieförbunden. Folkbildningsrådet måste kunna hantera frågan.

Min fråga till ansvarigt statsråd är:

Vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra spridandet av antisemitiska yttranden inom studieförbundets ram?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-09-17 Anmäld: 2013-09-17 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-25)