Stulen barndom

Skriftlig fråga 2005/06:2021 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 15 augusti

Fråga 2005/06:2021 av Annelie Enochson (kd) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Stulen barndom

I januari 2006 startades en förening under namnet Stulen barndom i Nässjö. Föreningen har i dag över 600 medlemmar och består av personer som under sin barndom varit omhändertagna av samhället och placerade på olika barnhem runtom i vårt land, majoriteten av dem mellan 1950@1970. En del av dessa har även varit placerade i fosterhem. De som valt att engagera sig i organisationen Stulen barndom kan alla vittna om hot, psykisk eller fysisk misshandel, trakasserier eller andra övergrepp som de varit utsatta för under tiden på barnhem eller i fosterfamiljer.

I Västra Götaland finns ett antal aktiva medlemmar som också bär på sår från sin traumatiska barndom de tillbringat på olika barnhem eller hos fosterföräldrar som inte ville dem väl. De arbetar aktivt på att lämna in en grupptalan. Det har kommit till min kännedom att många har nekats att få ut sina akter från de kommuner som har handlagt deras ärende. Det har även förkommit svårigheter att få ut hela akten då man bara fått ut valda delar. Likaså har det framkommit svårigheter att få ut akterna från de kommuner där man varit placerad men inte varit mantelskriven i. Det förefaller mig orimligt att dessa svårigheter ska uppstå, då alla har rätt att få del av vad myndigheter har arkiverat om sin person. Min fråga till ansvarigt statsråd är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta så att de personer som varit placerade av kommuner enligt LVU @ eller tidigare motsvarande lagar @ ska kunna ta del av sina personliga akter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-15 Besvarad: 2006-08-24 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-24)