Stulna identiteter och terrorfinansiering

Skriftlig fråga 2016/17:1872 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

SVT Nyheter har den 30 augusti uppmärksammat att flera av de 49 svenskar som anslutit sig till terroristorganisationen IS och som ska ha dött fortfarande lever hos svenska myndigheter. Dessa identiteter finns alltså kvar som levande identiteter hos folkbokföringen. Skatteverket har nu enligt SVT Nyheter varnat för att dessa identiteter kan utnyttjas för att finansiera terroristverksamhet och annan kriminell verksamhet.

Enligt SVT Nyheter bygger dödsbeskeden för de 49 döda IS-anslutna svenskarna i många fall på information som hämtats från olika sociala mediekanaler. Dock krävs det ett dödsbevis för att Skatteverket ska kunna agera och dödförklara en person. Enligt SVT Nyheter framkommer det nu uppgifter om att dessa identiteter, från döda svenska IS-anslutna, stulits och utnyttjas av kriminella. Skatteverket efterlyser nu lagändringar för att komma åt problemet med stulna identiteter såsom sekretesslättnader mellan myndigheter för att få ett ökat beslutsunderlag.

Detta är mycket oroväckande eftersom dessa identiteter kan användas av andra IS-sympatisörer för att exempelvis ta ut olika bidrag och söka lån för att finansiera terrorverksamhet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka initiativ avser ministern att vidta med anledning av de uppgifter som framkommit och avser ministern att se över relevant lagstiftning för att underlätta för Skatteverket att komma åt problemet med stulna identiteter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-31 Överlämnad: 2017-08-31 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga