Styrelseuppdrag med F-skattsedel

Skriftlig fråga 2016/17:1815 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Som styrelseledamot var det från 2009 fram till i juni i år möjligt att fakturera styrelseuppdragets arvode, med en F-skattsedel. I juni innevarande år slog Högsta förvaltningsdomstolen genom en dom fast att styrelsearvode ska betalas ut som lön. Domen innebär att det näringsbegrepp som gjorde det möjligt att fakturera styrelsearvodet nu är upphävt och att Skatteverket kommer att följa denna praxis.

Domen försvårar för så väl individer som för företag. Det finns individer som försörjer sig som styrelseledamöter och som fakturerat styrelsearvodet till det egna företaget. I ett slag slås denna bransch sönder.

Bolagen, inte sällan små och medelstora företag i behov av viktig kompetens inom i sin styrelse, får ökade kostnader. Utöver detta så uppstår ett antal frågetecken och gränsdragningsproblem inom olika ansvarsområden mellan bolaget och styrelseledamoten.

Sverige behöver fler företag så att jobb kan växa fram. Ju fler jobb som växer fram, desto fler skattebetalare får vi. Ett faktum som borde glädja finansministern.

Domen innebär att små och medelstora företag kan få svårare att rekrytera styrelsekompetens till sina styrelser. Det är olyckligt och försvårar framväxten av nya jobb.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser finansministern att se över lagstiftningen så att det blir möjligt för styrelsearbetare att återigen fakturera styrelsearvodet, i stället för att få ersättningen utbetald som lön?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-16 Överlämnad: 2017-08-16 Besvarad: 2017-08-25 Sista svarsdatum: 2017-08-30 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga