Styrningen av Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2009/10:1029 av Palm, Veronica (s)

Palm, Veronica (s)

den 24 september

Fråga

2009/10:1029 Styrningen av Försäkringskassan

av Veronica Palm (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Annica Holmquist lider av sjukdomen akromegali. Flera läkarutlåtanden visar att hon saknar arbetsförmåga. Trots detta blev hon utförsäkrad. Efter att hennes dotter slagit larm, och medierna tagit upp fallet, kände sig Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord tvungen att, mitt under brinnande valrörelse, meddela att man efter en snabbgranskning förmodligen hittat en lösning. ”Vi har gått igenom ärendet på nytt och man kan väl säga att det har framkommit en del nya omständigheter så vi tror att man kan lösa frågan på ett annat sätt när det gäller hennes ekonomiska ersättning”, sade Stig Orustfjord till Ekot den 17 september. Hans uttalande väckte stor uppmärksamhet.

Direkt efter valet visade det sig att det inte fanns någon substans i överdirektörens uttalande. Försäkringskassan meddelade att det tidigare beslutet enligt gällande regelverk var korrekt.

När Försäkringskassans ledning grep in i det enskilda fallet väcktes nog förhoppningar, inte bara hos Annica Holmquist och hennes dotter. Många satte förmodligen sin tilltro till att Försäkringskassans ledning, trots lagstiftningens konstruktion, hade möjlighet att göra en annan bedömning än den som tidigare varit rådande. Det blev också uppenbart att kunde man få sitt fall uppmärksammat i medierna, var det möjligt att få hjälp av ledningen för Försäkringskassan, utanför gängse system med omprövning och överklagan.

Det är anmärkningsvärt att myndighetsledningen, tillsatt av regeringen, under sådana omständigheter och via medierna kommenterar ett enskilt fall och kommer med information som senare inte visar sig stämma.

Jag vill fråga statsrådet om det finns anledning att se över styrningen av Försäkringskassan.

Frågan besvaras inte

Händelser

statustext: Frågan besvaras inte Inlämnad: 2010-09-24 Anmäld: 2010-10-04 Förfallen: 2010-10-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.