Suicidprevention

Skriftlig fråga 2018/19:959 av Fredrik Lindahl (SD)

Fredrik Lindahl (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Socialstyrelsens senaste statistik (Statistik om dödsorsaker 2018, artikelnummer 2019-9-6298) visar att antalet självmord i Sverige fortsätter att öka. En trend som tyvärr har fortsatt sedan 2016.

Trots att den dåvarande regeringen för mer än tio år sedan presenterade en nollvision för självmord fortsätter utvecklingen att gå i fel riktning. De nutida insatserna mot psykisk ohälsa har inte stävjat de ökade antalen.

Varje självmord är ett misslyckande för samhället och en tragedi för de drabbade, vilket i sin tur ofta leder till vånda och ohälsa för anhöriga och andra närstående.

Jag vill därför fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern och regeringen vidta för att minska antalet självmord?

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-09-09 Överlämnad: 2019-09-10 Anmäld: 2019-09-12 Sista svarsdatum: 2019-09-18 Svarsdatum: 2019-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga