Sunda åkerier

Skriftlig fråga 2019/20:1119 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

I dessa tider sätts hela vårt samhälle på prov, och många mindre företag har det svårt ekonomiskt. Den svenska åkerinäringen består till stor del av mindre företag, och många av åkerierna mister transportuppdrag till utländska transportörer.

Redan före coronakrisen var de svenska åkerierna utsatta för en osund konkurrens av aktörer som utför transporter utanför gällande regelverk. Situationen har inte blivit bättre med den rådande pandemin. Förare och åkeriägare vittnar om total misär ute på landets vägar och att situationen blivit än värre.

För att klara situationen fram till dess ekonomin börjar fungera normalt igen krävs egentligen att sunda företag alltjämt kan utföra de transporter som krävs. I huvudsak är det inte ekonomiska stimulanser, utan att hålla efter den osunda marknaden. Tyvärr kommer många av våra svenska åkerier inte att finnas kvar om det inte införs kraftfulla åtgärder mot de osunda transportörerna. Redan före det svåra ekonomiska läget höjdes röster för att stävja fusket inom transportsektorn och detta har blivit än viktigare nu. Om sunda företag konkurreras ut är situationen än värre för landet efter coronakrisen. Inte nog med att sunda företag konkurreras bort från marknaden, vi blir dessutom beroende av osunda företag för våra transporter. Problemet slår alltså med dubbel kraft mot vårt samhälle.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att ta för att skydda den sunda transportnäringen under rådande ekonomiska kris?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-24 Överlämnad: 2020-03-25 Anmäld: 2020-03-26 Svarsdatum: 2020-04-01 Sista svarsdatum: 2020-04-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga