Svampsjukdomar i skog

Skriftlig fråga 2017/18:1526 av Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Staten har historiskt ställt upp och hjälpt bönder som drabbats av salmonella bland kor och nötkreatur. De drabbade bönderna har fått statlig ersättning. Men det får man inte inte om man får skogsskador.

Både UNT och Land och Lantbruk har rapporterat om skogsägaren Sten-Ivan Danielsson, som får stå för hela kostnaden själv när hans tallbestånd angripits av den nya svampsjukdomen diplodiasjuka.

Hans mark ligger i Odensala mellan Uppsala och Arlanda. Nu tvingas han fälla 15 hektar tallskog sedan träden drabbats av svampsjukdomen diplodia pinea. Det är det första fallet av sjukdomen som konstaterats i Sverige.

I januari kunde forskare vid SLU slå fast att det rör sig om svampsjukdomen diplodia pinea. Troligtvis har klimatförändringarna banat väg för sjukdomen i Uppland.

– Det är viktigt att sjukdomen inte sprider sig eftersom Sverige egentligen bara har två trädsorter inom skogsbruket, säger Jonas Oliva, forskare på SLU, till UNT.

En spridning kan alltså få förödande konsekvenser för svenskt skogsbruk, och forskarna vet ännu inte hur sjukdomen nådde planteringen i Uppland.

Sjukdomen innebär ett kännbart bortfall för markägaren. Markberedning, nya plantor och plantering kostar honom 1 miljon kronor, men till skillnad från bönder vid salmonellautbrott får han alltså ingen ersättning.

Sten-Ivan Danielsson räknar med att det tar två veckor att avverka skogen, som sedan blir 15 000 kubikmeter flis. Några försäkringspengar eller någon statlig kompensation kan han inte räkna med.

Min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är:

 

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för skogsägare som får sin skog förstörd av svampsjukdomen diplodiasjuka?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-06-18 Överlämnad: 2018-06-19 Anmäld: 2018-06-20 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-07-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga