Svar på hemställan från Svenska Jägareförbundet, Sportfiskarna och LRF

Skriftlig fråga 2022/23:283 av Anna-Caren Sätherberg (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Svenska Jägareförbundet, Sportfiskarna och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF,  gjorde i november 2022 en hemställan till regeringen om statens utredning N 2021:02 Renmarkskommittén.  

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

När kan dessa organisationer förvänta sig ett svar från regeringen på sin hemställan?  

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-01-27 Överlämnad: 2023-01-30 Anmäld: 2023-01-31 Svarsdatum: 2023-02-08 Sista svarsdatum: 2023-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga