Sveaskogs direktiv

Skriftlig fråga 2020/21:2813 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

”Vi har arbetat fram vår nya strategi sedan i juni förra året”, säger Sveaskogs styrelseordförande Eva Färnstrand i en intervju med Dagens Näringsliv.

Eftersom Sveaskog äger 14 procent av den svenska skogsmarken och är Sveriges största skogsägare får bolagets strategi stor påverkan på den svenska naturen som helhet och är därför av yttersta vikt. Min undran är därför om denna nya strategi har utvecklats på initiativ av bolaget självt eller om det har givits nya direktiv från regeringens sida kopplat till strategiutvecklingen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

Har ministern givit, eller ämnar ministern ge, nya direktiv till Sveaskog som berör bolagets nya strategi?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-05-10 Överlämnad: 2021-05-12 Anmäld: 2021-05-18 Svarsdatum: 2021-05-19 Sista svarsdatum: 2021-05-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga