Svensk fiskenäring

Skriftlig fråga 2017/18:343 av Per-Arne Håkansson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Ett upprop för det lokala fisket har, på initiativ av Simrishamns kommun, tagits fram av 19 svenska kustkommuner. Trots att det råder stora skillnader mellan kommunerna i fråga om fiskets och beredningens typ och omfattning har de samma syn på fisket: att tillgången till färsk fisk höjer livskvaliteten i kommunerna, att fisket är centralt för kommunernas identitet och varumärke och att fisket skapar viktiga arbetstillfällen och stärker besöksnäringen.

Uppropet presenterades vid den årliga fiskekonferens som anordnades av Marint Centrum i Simrishamn den 17 november i år. Enligt uppgifter som framfördes i samband med konferensen har uppropet väckt ett ”slumrande” engagemang till liv och skapat en insikt om situationens allvar.

Uppropet kan ses som en grund för dialog med myndigheterna och för att skapa förändring. Många hoppas att fiskarkåren också ska uppleva uppropet som ett tecken på att kommunerna nu sluter upp bakom sina fiskare, manifesterar sitt stöd för näringen och öppet förklarar vilken betydelse fisket har för kustkommunerna. Nyrekryteringen och föryngringen av kåren är också frågor som tas upp i uppropet.

Kommunerna efterfrågar politiska initiativ som kan hjälpa till att skala upp värdet av det lokala fisket. Fler svenskar ska helt enkelt uppmuntras att välja svenskfångad fisk.

I uppropet framhålls att fiskets yrkeskunskap och engagemang är nödvändiga för att säkerställa ett ekologiskt hållbart fiske. Yrkesfiskarna är också tidiga med att se förändringar i miljön/biologin, vilket bör tas tillvara i samverkan med forskningen.

Kommunerna har enats om att förvandla uppropet till ett långsiktigt samarbete. På detta sätt hoppas man kunna skapa bättre förutsättningar för fisket lokalt, men också bli en starkare röst på nationell nivå och i EU-sammanhang. Fler kommuner välkomnas till samarbetet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka initiativ avser statsrådet att vidta för att stärka den lokala fiskerinäringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-28 Överlämnad: 2017-11-28 Anmäld: 2017-11-29 Svarsdatum: 2017-12-06 Sista svarsdatum: 2017-12-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga