Svensk yttrandefrihet på tillbakagång

Skriftlig fråga 2019/20:2132 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Vi är många som kan vittna om den osunda åsiktskorridor som präglar ett antal samtalsämnen i Sverige. Åsikter som anses vara fel kan resultera i uthängningar, utfrysning, hot eller andra former av trakasserier. Vanliga människor kan förlora jobbet eller drabbas av en så hård stigmatisering att de blir djupt deprimerade. Den här typen av företeelser ser vi inte, i de mätningar som görs, avseende yttrande- och pressfriheten. Det är företeelser som vi måste arbeta emot ändå, genom att visa en hög tolerans för olika åsikter i olika sammanhang.

Sverige är dock ett ovanligt fritt och öppet land. Faktum är att vi årligen rankas som ett av världens mest demokratiska länder, där fundamentala friheter, såsom pressfriheten, är oerhört stora. Det ska vi vara stolta över, men vi får inte glömma att vi inte får ta dessa viktiga värden för givet. Ej heller får vi tro att allt är perfekt – det svenska samhället är nämligen långt ifrån perfekt.

Vi ser nu att den för oss så viktiga pressfriheten har minskat på senare tid. På årets pressfrihetsindex, som skapats av Reportrar utan gränser, ser vi hur Sverige tappat tredje mest i hela Europa, främst till följd av övervakning på nätet i kombination med nättrakasserier mot journalister från kinesiska och iranska troll.

Mot bakgrund av detta önskas kultur- och demokratiminister Amanda Lind svara på följande fråga:

 

Hur ser ministern på det som framkommit om minskad pressfrihet i Sverige, och vilka initiativ avser ministern att ta för att motverka denna trend?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-09-04 Överlämnad: 2020-09-07 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Sista svarsdatum: 2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga