Svenska intressen i va-frågor

Skriftlig fråga 2020/21:1808 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Va-frågor spelar väsentlig roll i det svenska samhället. Det finns både miljörelaterade hänsyn och funktionsrelaterade aspekter på området. Att svenska kommuner allt oftare inte ges tillstånd att bygga reningsverk är ett samhälleligt problem. SKR och Svenskt Vatten har reagerat då regeringen agerade för vagt vid EU-kommissionens utvärdering av ramdirektivet för vatten, för drygt två år sedan. EU:s ramdirektiv för vatten sätter stopp när reningsverket inte kan kompensera utsläpp från fler människor med hjälp av bättre teknik. Sverige har blivit stämt av EU-kommissionen för att vi i dag inte klarar kraven i avloppsdirektivet.

Det är inte acceptabelt att EU-regler inverkar negativt på svenska förhållanden. Flera andra EU-länder och aktörer driver på för att anpassa avloppsdirektivet efter sina behov. EU-kommissionen inledde en revison av direktivet 2020. Svenskt vattenskydd och reningsverken behöver utvecklas ytterligare. Möjligheter till utbyggnad av miljöskyddande avloppsreningsverk i Sverige samt svenska förutsättningar för anpassning av avloppsdirektivet behöver säkerställas.

Det finns, enligt aktörer på området, möjlighet att agera kraftfullare för att se till svenska intressen kring vattenrening och avloppsfrågor på EU-nivå stärks, liksom att öka samverkan med kommunerna, vilka konkret hanterar va-frågorna.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

På vilka sätt kommer ministern att agera för att svenska intressen ska tas till vara gentemot EU-kommissionen, ministerrådet och Sveriges kommuner, gällande vattenrening och avloppsfrågor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-15 Överlämnad: 2021-02-15 Anmäld: 2021-02-23 Svarsdatum: 2021-02-24 Sista svarsdatum: 2021-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga