Svenska reserestriktioner mot Norge

Skriftlig fråga 2020/21:1653 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I snart ett år har vi nu levt med en stängd gräns mot Norge, med allt vad det innebär av bekymmer och påfrestningar för oss som bor och verkar längs gränsen. Vanligtvis är gränsen bara ett streck på kartan, och den betyder väldigt lite i verkligheten. Det ändrade sig radikalt under mars 2020.

Förra veckan hänföll Sverige till att införa gränsstängningar på det sätt som våra grannländer gjort tidigare, detta trots att vi redan hade kända fall av den brittiska mutationen av coronaviruset i Sverige. Således är nu gränsen stängd, med restriktioner från båda regeringarna och med fysiska hinder vid gränspassagerna.

Här längs gränsen mot Norge är gränsäktenskap mycket vanliga. Jag är själv resultatet av ett sådant och har därmed stora delar av min släkt i Norge, vilka jag inte träffat på snart ett år. Vi är många som lever på detta splittrade sätt nu. Med anledning av den senaste utvecklingen har jag fått flera frågor från båda sidor av gränsen om hur man gör om någon närstående på andra sidan gränsen bli akut sjuk. Detta oavsett åt vilket håll man vill passera gränsen.

Med anledning av detta har jag frågat polisen i Bergslagen, som vi lyder under i Värmland, och fått följande svar:

”För närvarande och fram till den 14 februari 2021 gäller ett inreseförbud för utländska medborgare som vill resa in i Sverige från Norge, om man inte omfattas av något av gällande undantag. Vilka undantagen är framgår av information på vår hemsida www.polisen.se.”

Polismyndigheten lämnar inte något förhandsbesked om vilket beslut som kommer att fattas vid gränsövergång. Prövningen och bedömningen sker vid det aktuella tillfället och den aktuella gränsövergången när man har tillgång till all relevant information och alla förutsättningar i det enskilda ärendet. 

Om man söker vidare på polisens hemsida finner man att trängande familjeskäl ska ses som ett undantag och att man ska få tillåtelse att resa in i Sverige.

Här kommer det alltså an på den enskilde polistjänstemannen som står vid gränsen huruvida den litar på en person som vill komma över för att denne har en närstående som är akut sjuk på väg till sjukhus eller kanske döende.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Tänker statsrådet ta något initiativ för att skapa en bättre förutsägbarhet i fråga om villkoren för att korsa gränsen till Norge?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-04 Överlämnad: 2021-02-05 Anmäld: 2021-02-09 Svarsdatum: 2021-02-17 Sista svarsdatum: 2021-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga