Svenskt bistånd till Myanmar

Skriftlig fråga 2020/21:1694 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

 

Samma dag som det nyvalda parlamentet i Myanmar skulle tillträda genomförde militären en militärkupp. Flera personer har gripits, och internet och tv-sändningar avbröts och utländska tv-bolag, såsom BBC, blockades.

Sverige har både bilateralt, multilateralt och genom EU gett bistånd till landet. Genom EU-biståndet är svenska skattebetalare bland annat med och finansierar budgetstöd till Myanmar, bistånd som nu alltså riskerar att stärka militären.

Med anledning av ovan önskar jag fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

 

På vilket sätt kommer statsrådet och regeringen att förändra svenskt bistånd till Myanmar, och hur kommer regeringen att driva på för att EU ska ställa om biståndet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-08 Överlämnad: 2021-02-09 Anmäld: 2021-02-10 Svarsdatum: 2021-02-17 Sista svarsdatum: 2021-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga