Svenskt kött

Skriftlig fråga 2017/18:1567 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den långa torkan har skapat en stor brist på grovfoder och bete, vilket gör att många lantbrukare har tvingats slakta eller planerar att slakta sina djur. En utslaktning av djuren påverkar självklart lantbrukaren negativt på många olika sätt, och risken för att de slaktade djuren överbelastar marknaden med kött är uppenbar. För att hjälpa till i en svår situation för landets lantbrukare och djurägare bör konsumenterna upplysas om situationen och uppmanas att köpa mer svenskt kött.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet att på något sätt ta initiativ till att uppmana svenska folket att köpa mer svenskt kött för att underlätta för lantbrukarna och slakterierna att få avsättning för det stora antal djur som nu tvingas slaktas på grund av torkan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-07-09 Överlämnad: 2018-07-09 Besvarad: 2018-07-23 Sista svarsdatum: 2018-07-23 Anmäld: 2018-08-09
Svar på skriftlig fråga