Sverige och euron

Skriftlig fråga 2007/08:1411 av Hamilton, Carl B (fp)

Hamilton, Carl B (fp)

den 24 juni

Fråga

2007/08:1411 Sverige och euron

av Carl B Hamilton (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

I ordförandeskapets slutsatser från EU-toppmötet den 19–20 juni 2008 skriver man: Det är nu tio år sedan man fattade det historiska beslutet att införa euron som gemensam valuta och inrättandet av Europeiska Centralbanken (ECB), och Europeiska rådet hälsar med tillfredsställelse de enastående framstegen under det första årtiondet med ekonomisk och monetär union. Man måste bygga vidare på dessa framsteg för att möta kommande ekonomiska ansträngningar.

Mot bakgrund av toppmötesdeltagarnas – inklusive Sveriges – utvärdering av den gemensamma valutan (euron), under vilka förutsättningar kommer finansministern att verka för att Sverige går med i eurosamarbetet och bygger vidare på dess framsteg?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-06-24 Anmäld: 2008-06-24 Besvarad: 2008-07-04 Svar anmält: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-04)