Sverige på svarta listan

Skriftlig fråga 2019/20:1497 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

På Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet Easas lista över högriskflygplatser finner man Stockholmsflygplatserna. Detta är ett problem för de flyglinjer som fortfarande trafikerar Sverige och som vi vill ska trafikera Sverige. Anledningen är de höga dödstal till följd av coronaviruset som just Stockholmsområdet uppvisar.

Flygbranschen befinner sig i en mycket svår situation där flygbolag avskedar personal och helt försvinner. Flygplatser i Sverige lägger ned, och möjligheten att återskapa en modern, snabb och effektiv infrastruktur för flyget blir allt sämre på lång sikt.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Hur arbetar ministern och regeringen för att få bort Stockholmsflygplatserna från Easas svarta lista?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-03 Överlämnad: 2020-06-03 Anmäld: 2020-06-04 Svarsdatum: 2020-06-10 Sista svarsdatum: 2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga