Sverigebilden i Norden

Skriftlig fråga 2020/21:2325 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Under coronapandemin har Sverige varit unikt i jämförelse med våra nordiska grannländer. Vårt lands regering har valt en strategi som inte varit likvärdig den i något land i övriga Norden. Dödstalen till följd av covid-19 skiljer sig också markant mellan våra länder. Några exempel: Norge 649, Finland 808, Danmark 2 403, i jämförelse med Sveriges 13 315 avlidna. Under tiden har gränsen mot Sverige stängts av våra grannländer för att de ska skydda sin egen befolkning från ökad smittspridning och risk för ökat antal sjukdoms- och dödsfall.

Svenska institutet har undersökt attityden till Sverige bland invånarna i de nordiska länderna. Denna visar att 44 procent i genomsnitt har ändrat uppfattning om oss, och hela 39 procent har fått en mer negativ bild av vårt land. Enligt de tillfrågade beror detta på den bristfälliga hanteringen av coronapandemin. Men även migrations- och kriminalfrågor lyfts fram som skäl till den försämrade bilden.

Jag vill därför fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Hur avser ministern och regeringen att agera för att förbättra bilden av Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-24 Överlämnad: 2021-03-25 Anmäld: 2021-03-26 Svarsdatum: 2021-03-31 Sista svarsdatum: 2021-03-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga