Sverigefinska friskolors framtid

Skriftlig fråga 2005/06:2139 av Lundström, Nina (fp)

Lundström, Nina (fp)

den 15 september

Fråga 2005/06:2139 av Nina Lundström (fp) till statsminister Göran Persson (s)

Sverigefinska friskolors framtid

De sverigefinska friskolorna är i dag den enda möjligheten för flertalet elever i den sverigefinska nationella minoriteten att få undervisning även på sitt modersmål. Andelen elever som behärskar finska språket har minskat genom att dessa elever inte har samma rättigheter som andra minoriteter såsom samer, romer och tornedalingar vad gäller modersmålsundervisning.

Kommuner nekar elever möjlighet till modersmålsundervisning och antalet finska klasser har minskat radikalt. Räddningen för elever och föräldrar har varit tillkomsten av sverigefinska friskolor. Vänsterpartiet vill stoppa friskolor och därmed är framtiden för dessa skolor oviss i dag.

Avser statsminister Göran Persson att tillmötesgå krav på ett stoppande av sverigefinska friskolor vilket då drabbar de sverigefinska eleverna trots deras status som nationell minoritet?

Frågan besvaras inte

Händelser

statustext: Frågan besvaras inte Inlämnad: 2006-09-15 Förfallen: 2006-09-21 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.