Sveriges beaktande av barnkonventionen

Skriftlig fråga 2019/20:1799 av Magnus Jacobsson (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Med förfäran läser jag i Aftonbladet att en tio år gammal flicka som heter Buket ska rivas upp från släkten i Sverige där hon har bott under större delen av sitt liv och utvisas till Turkiet utan att det finns någon släkting som kan ta emot henne.

Sverige har ratificerat barnkonventionen och vi har även antagit denna konvention som svensk lag. I denna konvention framgår det med all önskvärd tydlighet att alla beslut som tas avseende barn ska utgå från barnets bästa.

Därför är det svårt att förstå varför en tioårig flicka ska tas ifrån en trygg och fungerande miljö för att utvisas till en plats som hon i praktiken inte längre har någon koppling till.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att barnkonventionen beaktas i migrationsärenden?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-07-10 Överlämnad: 2020-07-13 Sista svarsdatum: 2020-07-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.