Sveriges bistånd till Tanzania

Skriftlig fråga 2020/21:232 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Amnesty International kritiserar biståndsgivare och omvärlden för att vara tystlåtna när det kommer till situationen vad gäller mänskliga rättigheter i Tanzania. Landet är historiskt en av de största mottagarna av svenskt bistånd, och även om regeringen tidigare i år minskade biståndet till landet är strategin för bistånd till Tanzania fortsatt omfattande.

Utvecklingen i landet vad gäller mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och mötesfrihet är mycket allvarlig, och den 28 oktober går landet till val. Amnesty international har publicerat en rapport om situationen i landet och skriver bland annat att "staten har utnyttjat en mängd repressiva lagar för att begränsa yttrandefrihet, rätten till fredlig sammankomst – i verkliga livet och online". Landets valmyndighet har bland annat beordrat oppositionens presidentkandidat att avbryta sin kampanj under sju dagar. Vidare konstateras att oppositionella kandidater har blivit gripna, nyhetsrapporteringen har begränsats, medier som kritiserat presidenten har stängts ned och utländska journalister som verkar i Tanzania måste ha regeringstjänstemän med sig på sina uppdrag.

Med anledning av ovan önskar jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Kommer statsrådet att ta initiativ till att frysa, minska eller förändra biståndet till Tanzania givet den oroande utvecklingen vad gäller mänskliga rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-15 Överlämnad: 2020-10-15 Anmäld: 2020-10-16 Svarsdatum: 2020-10-28 Sista svarsdatum: 2020-10-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga