Sveriges deltagande i framtidskonferensen

Skriftlig fråga 2021/22:1511 av Jessika Roswall (M)

Jessika Roswall (M)

till Statsrådet Hans Dahlgren (S)

 

Enligt uppgifter som har cirkulerat har statsrådet Hans Dahlgren avsagt sig sin roll som ordförande för en av arbetsgrupperna i konferensen om Europas framtid och i stället delegerat uppgiften till ett departementsråd. Dahlgren sitter dock kvar som observatör i styrelsen för konferensen. Arbetsgruppernas uppgift är att ta fram underlag till plenarförsamlingens diskussioner och förslag. Enligt konferensens officiella uppgifter tillträdde Hans Dahlgren som ordförande för arbetsgruppen om EU:s roll i världen den 1 januari, men protokollen från arbetsgruppens sammanträden visar att Hans Dahlgren var ordförande redan den 17 december. Dock lämnade han mötet efter endast 20 minuters medverkan.

Att Dahlgren nu enligt uppgifter helt har avsagt sig sin roll som ordförande skapar frågor om hur Sverige förvaltar sitt inflytande över konferensen. Givet framtidskonferensens radikala förslag om fördragsförändringar, som står i direkt strid med den hållning som en majoritet av riksdagens partier förespråkar, är det viktigt med en aktiv svensk regering som värnar våra värderingar i konferensen.

Mot bakgrund av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Hans Dahlgren:

På vilket sätt bedömer statsrådet att hans frånvaro från arbetsgruppen påverkar Sveriges möjlighet att influera innehållet i framtidskonferensens förslag, och hur agerar han för att upprätthålla denna möjlighet även utan sitt ordförandeskap?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-28 Överlämnad: 2022-04-28 Anmäld: 2022-04-29 Svarsdatum: 2022-05-04 Sista svarsdatum: 2022-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga