Sveriges dödstal i covid-19

Skriftlig fråga 2020/21:1365 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Under coronavirusets utbredning har Sverige valt en strategi som har skilt sig åt från övriga nordiska länders. Skillnaden mellan våra nordiska länders dödstal är enorm. Sveriges statistik visar nu på fler än 10 000 avlidna till följd av covid-19 i jämförelse med Danmark med 1 837 avlidna, Finland med 621 avlidna, Island med 29 avlidna och Norge med 525 avlidna.

Att skillnaden i antalet dödsfall är så oerhört påtaglig kan förklaras med att regeringens strategi varit misslyckad. Regeringen har också vid flera tillfällen gjort gällande att statistiken skiljer sig så markant eftersom det sätt på vilket man räknar antalet dödsfall skiljer sig mellan länderna.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad beror Sveriges, i jämförelse med övriga nordiska länders, helt unika dödstal i covid-19 på?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-20 Överlämnad: 2021-01-20 Anmäld: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-01-27 Sista svarsdatum: 2021-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga