Sveriges hantering av Europols antiterrorprojekt

Skriftlig fråga 2014/15:715 av Roger Haddad (FP)

Roger Haddad (FP)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Europol har nyligen sjösatt ett av sina projekt för att förebygga och förhindra terrorism i Europa. Utöver samverkan mellan säkerhetstjänsterna inom unionen, utbyte av passageraruppgifter, PNR, där det redan finns ett samarbete sedan tidigare, samt ökad gränskontroll för att förhindra inresande av terrorister pågår en insats mot hemsidor och aktiviteter på sociala medier och internet för att spåra terrorister eller dem som på lokal nivå uppmanar till terrorism, rekryterar och radikaliserar personer. Sverige har enligt uppgift beslutat att inte delta i detta arbete. Sjävklart har vi våra grundläggande fri- och rättigheter samt yttrandefrihet och mötesfrihet. Samtidigt har vi ett uttalat mål och uppdrag enligt nuvarande svensk och internationell rätt att agera med full kraft mot dem som på olika sätt stöttar, deltar i eller finansierar terrorhandlingar – mycket av detta sker just på internet och i sociala medier.

Mot bakgrund av de problem Sverige har med resande radikaliserade ungdomar och vikten av att aktivt bidra i arbetet mot terrorism vill jag ställa följande fråga till statsrådet Anders Ygeman:

På vilka sätt arbetar statsrådet och regeringen för att Sverige ska delta i Europols antiterroraktion mot terrorism på sociala medier och på internet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-29 Överlämnad: 2015-06-29 Sista svarsdatum: 2015-07-13 Svarsdatum: 2015-07-16 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga