Sveriges stöd till Rysslands demokratirörelse

Skriftlig fråga 2020/21:1530 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Efter Sovjetunionens och kommunismens fall gick Ryssland under några år i en försiktigt positiv riktning gällande demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Tyvärr har den riktningen brutits med Vladimir Putin vid makten. Ryssland är i dag allt annat en stat med fria oberoende val, yttrandefrihet och respekt för mänskliga rättigheter. Nu senast tydligt bevisat i Aleksej Navalnyjs öde.

Men just Aleksej Navalnyj och den demokratirörelse som nu spirar kring honom är hoppingivande, och kanske ser vi början på något nytt även i Ryssland. Ryssarna kanske äntligen kan få forma sin framtid i ett fritt och demokratiskt land. De demonstrationer som ägt rum den senaste veckan i en stor del av Ryssland ger hopp om något bättre. Sverige bör i möjligaste mån bidra till den ryska demokratirörelsen och dess arbete för ett bättre Ryssland

Jag skulle med ovanstående som bakgrund vilja fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vilka insatser gör Sverige för att stötta den demokratirörelse som nu tar fart i Ryssland och på vilket sätt har ministern fördömt Rysslands omänskliga behandling av Aleksej Navalnyj?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-28 Överlämnad: 2021-01-29 Anmäld: 2021-02-02 Svarsdatum: 2021-02-10 Sista svarsdatum: 2021-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga