Sveriges syn på demokrati i Burma

Skriftlig fråga 2014/15:684 av Roger Haddad (FP)

Roger Haddad (FP)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Burma, eller som militärjuntan benämner landet, Myanmar, har fortfarande stora utmaningar i sin demokratiseringsprocess. Trots att landet långt ifrån uppnått den reformnivå som skulle vara önskvärd har från Europeiska unionen, men också bilateralt från Sverige, upprättats starkare förbindelser, såväl diplomatiska som inom handelsområdet.

Folkpartiet liberalerna är bekymrade över hur minoriteter som rohyingas behandlas, men också att arbetet med en ny konstitution fortfarande hindrar demokratikämpen och oppositionsledaren Aung San Suu Kyi från att kandidera i presidentvalet i november 2015. Sveriges regering måste tydligare än i dag markera mot den sittande juntan och ställa högre krav på reformer. Få, om några, politiska reformer har presenteras inom demokratiområdet, desto öppnare har landet blivit på handelsområdet i sina relationer med USA och EU.

Mot bakgrund av detta blir min fråga till utrikesminister Margot Wallström:

 

Bedömer ministern och regeringen att Burma är att betrakta som en demokrati, trots att oppositionsledaren inte tillåts ställa upp i presidentvalet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-17 Överlämnad: 2015-06-17 Anmäld: 2015-06-22 Sista svarsdatum: 2015-06-24 Svarsdatum: 2015-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga