Synliggjorda arbetsgivaravgifter

Skriftlig fråga 2020/21:884 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

Arbetsgivaravgifter betalas å löntagarnas vägnar av deras respektive arbetsgivare. En stor del av löntagarna är omedvetna om de olika avgifterna och framför allt om deras storlek. Att den ytterligare del som företagarna har att betala utöver den synliga lönekostnaden är så stor är ännu flera omedvetna om. Det är viktigt att öka förståelsen hos allmänheten för hur vårt skattesystem ser ut och fungerar.

Med tanke på den senaste tidens debatt gällande de offentliga åtagandena och att många människor inte känner att staten lever upp till sina, bland annat gällande skolan, sjukvården, försvaret och rättsväsendet, finns det anledning att diskutera hur skattesystemet kan bli mer transparent.

I synnerhet tycks arbetsgivaravgifterna vara förvirrande. En överväldigande majoritet tror att dessa avgifter primärt är en skatt på företagaren, och inte på den anställde. En bidragande förklaring kan vara att blott en tredjedel av arbetsgivarna redovisar skatterna på lönebeskeden. Det är mycket bra att en tredjedel redovisar detta men det borde i förlängningen vara 100 procent.

Ett sätt att kunna närma sig målet är att alla offentliga arbetsgivare – stat, kommuner och regioner – blir skyldiga att redovisa de olika arbetsgivaravgifterna på lönebeskedet. I dagens moderna lönesystem innebär detta inte heller något merarbete; det brukar vanligtvis göras genom att man bara kryssar i en ruta om att alla avgifter ska redovisas.

Att redovisa alla de olika delarna i arbetsgivaravgifterna på lönebeskedet skulle vara ett steg mot att göra det svenska skattesystemet mera transparent.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Lena Micko:

 

Tänker statsrådet arbeta för att staten i form av arbetsgivare ska börja redovisa arbetsgivaravgifterna på sina lönespecifikationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-04 Överlämnad: 2020-12-07 Anmäld: 2020-12-08 Svarsdatum: 2020-12-16 Sista svarsdatum: 2020-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga