Systembolagets verksamhetsfrämmande opinionsbildning

Skriftlig fråga 2017/18:28 av Tina Acketoft (L)

Tina Acketoft (L)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Den 20 september 2017 sändes ett brev från Systembolagets vd, Magdalena Gerger, till samtliga riksdagsledamöter för att understödja den kampanj som man nu för genom bland annat helsidesannonser i ledande dagspress.

Att Systembolaget har som uppdrag att lämna information till allmänheten om de risker som är förenade med konsumtion av alkoholdrycker är uppenbart och något de flesta sannolikt ställer sig bakom. Men att driva direkt lobbyism mot den lagstiftande församlingen i syfte att stoppa gårdsnära försäljning av alkoholhaltiga drycker kan inte vara förenligt med det uppdraget och borde rimligen ses som ett grovt övertramp av Magdalena Gerger. Agerandet öppnar för bland annat följande frågor: På vilket sätt är lobbyism mot riksdagen där man gör sig till uttolkare av ett komplicerat rättsläge förenligt med uppdraget? Med vilken rätt gör man sig till språkrör för svenska folket?

Frågan om detaljhandelsmonopolet torde inte vara en fråga som det åligger Systembolaget att driva i offentliga kampanjer.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta i syfte att förhindra denna form av verksamhetsfrämmande opinionsbildning av statliga bolag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-21 Överlämnad: 2017-09-21 Anmäld: 2017-09-22 Svarsdatum: 2017-10-04 Sista svarsdatum: 2017-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga