Taiwan och WHO

Skriftlig fråga 2006/07:1648 av Axén, Gunnar (m)

Axén, Gunnar (m)

den 14 september

Fråga

2006/07:1648 Taiwan och WHO

av Gunnar Axén (m)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

För smittsamma sjukdomar existerar inga gränser. I en globaliserad värld som karaktäriseras av många möten mellan människor från olika länder är preventiva åtgärder och kontroll av infektionssjukdomar beroende av globala, effektiva nätverk för bevakning av och skydd mot smittsamma sjukdomar. Inget land bör utestängas från dessa nätverk.

Taiwan är en fullt utvecklad demokrati som erkänner och respekterar de mänskliga fri- och rättigheterna. Taiwan är med sina mer än 23 miljoner innevånare även en av världens största handelsaktörer. Tre miljoner turister från hela världen besöker årligen Taiwan och mer än sju miljoner turister från Taiwan årligen till andra länder.

Trots detta utestängs Taiwan från det samarbete som sker inom Världshälsoorganisationen, WHO. Taiwan nekas medlemskap i WHO och får inte ens medverka som observatörer. Journalister från Taiwan har till och med nekats ackreditering vid WHO:s representantskapmöten.

Denna form av isolering strider mot de värderingar som ligger till grund för FN och de mål som är uppsatta för WHO:s verksamhet. Taiwan saknar i dag möjligheter att såväl bidra till som att dra nytta av WHO:s arbete i syfte att skydda såväl sina egna som andra länders medborgare mot smittsamma sjukdomar. Det är oacceptabelt att Folkrepubliken Kina ska tillåtas fortsätta denna blockering av Taiwans deltagande i WHO.

Avser ministern att vidta åtgärder för att Taiwan ska kunna delta, som medlem eller åtminstone observatör, i WHO:s internationella hälsoarbete?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-09-14 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-19)