Taiwans deltagande i Världshälsoorganisationens arbete

Skriftlig fråga 2019/20:1066 av Johan Hultberg (M)

Johan Hultberg (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Socialministern och regeringen har lyft fram att utbrottet av covid-19, allmänt känt som coronaviruset, och liknande hälsorelaterade kriser måste hanteras gemensamt genom internationellt samarbete. Undertecknad delar helt och fullt den uppfattningen. För svenskt vidkommande är EU-samarbetet av mycket stor vikt, och det är därför välkommet att en lång rad initiativ och mekanismer redan har aktiverats för att inte minst säkerställa koordinering och ett bra informationsutbyte. Ett särskilt viktigt initiativ på EU-nivå är också den gemensamma upphandlingen av skyddsutrustning som Sverige är en del av.

En helt central aktör i arbetet för att begränsa coronavirusets utbrott är Världshälsoorganisationen, WHO. WHO klassar utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa, vilket man gör då utbrottet kräver att världens länder samordnar sina insatser. Ett land som befinner sig i ett utsatt läge för coronautbrottet är Taiwan. Taiwan har under lång tid önskat bli inkluderat i WHO:s arbete men har dessvärre utestängts, vilket naturligtvis förklaras av påtryckningar från Kina. När Taiwan nu löper stor risk att allvarligt påverkas av coronautbrottet är det mycket viktigt att landet inte utestängs från samarbetet inom WHO.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Ann Linde följande:

 

Är ministern beredd att uttala sitt stöd för Taiwans rätt att delta i WHO:s arbete och på andra sätt vidta åtgärder i syfte att förverkliga detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-06 Överlämnad: 2020-03-09 Anmäld: 2020-03-10 Svarsdatum: 2020-03-18 Sista svarsdatum: 2020-03-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga