Taktisk transportflygförmåga

Skriftlig fråga 2020/21:885 av Roger Richthoff (SD)

Roger Richthoff (SD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Taktisk transportflygförmåga är avgörande för att snabbt kunna transportera trupp, materiel och förnödenheter i händelse av höjd beredskap eller mobilisering. I det svenska flygvapnet har 71. transportflygdivisionen vid Skaraborgs flygflottilj (F7) i Såtenäs ansvaret för denna verksamhet.

Försvarsmakten förfogar sammanlagt över åtta TP 84 Hercules transportflygplan, men av dessa åtta flygplan används endast sex stycken i den dagliga flygtjänsten. Resterande två flygplan står sedan ett par år uppställda utomhus på en gräsyta utanför Cambridge i England. Och detta samtidigt som behovet av denna resurs – på grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde – är det största sedan kalla krigets dagar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Av vilken anledning står 25 procent av det svenska flygvapnets taktiska transportflygförmåga uppställd på en gräsyta i England, och varför har inte försvarsutskottet informerats om detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-07 Överlämnad: 2020-12-07 Anmäld: 2020-12-08 Svarsdatum: 2020-12-16 Sista svarsdatum: 2020-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga