Tandhygienistutbildning

Skriftlig fråga 2015/16:1063 av Roza Güclü Hedin (S)

Roza Güclü Hedin (S)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

För ungefär fem år sedan lade Högskolan Dalarna ned sitt tandhygienistprogram, bland annat på grund av svårighet att hitta praktikplatser till alla studenter. Nu avvecklar också Karlstads universitet sin tandhygienistutbildning. Det innebär att sjukvårdsregionen där Dalarna ingår helt står utan ett sådant program. Samtidigt finns en brist på utbildade tandhygienister, såväl i Dalarna som i regionen och i landet. Bristen kommer dessutom att öka under de kommande åren på grund av stora pensionsavgångar.

Tandhygienisterna fyller en stor och viktig funktion i tandvården. De har ett särskilt ansvar för den förebyggande tandvården, utför många undersökningar, ger råd och utför behandlingar. Folktandvården i Dalarna har länge arbetat med att rätt kompetens ska göra rätt uppgifter, och där är tandhygienisterna mycket viktiga för att minska behovet av tandläkare, som också är ett bristyrke. För att kunna upprätthålla en god tandvård i Dalarna och en god munhälsa hos befolkningen är det därför av största vikt att vi återigen får en tandhygienistutbildning i Dalarna. Behovet är så stort att sex landsting tillsammans har skrivit till Utbildningsdepartementet och önskat en sådan utbildning på Högskolan Dalarna. Landstingen är också beredda att tillsammans ordna de praktikplatser som behövs.

Vår svenska modell bygger bland annat på att utbildning är vägen till jobb. Här ser vi ett behov av arbetskraft, samtidigt som många i Dalarna är arbetslösa och önskar en väg in på arbetsmarknaden. Den sammanvägda bilden visar att det är viktigt att en regional aktör, såsom Högskolan Dalarna, startar en utbildning till detta bristyrke. Det skulle stärka Dalarnas invånares möjlighet till utbildning och jobb, och det skulle stärka Dalarnas tandvård.

 

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta med anledning av det som framförts?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-04-05 Överlämnad: 2016-04-05 Anmäld: 2016-04-06 Svarsdatum: 2016-04-13 Sista svarsdatum: 2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga