Tandläkarbrist och snabbspår

Skriftlig fråga 2016/17:1250 av Amir Adan (M)

Amir Adan (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Sverige har inte i tillräckligt stor utsträckning fått in utrikes födda och nyanlända på arbetsmarknaden, samtidigt som det är tandläkarbrist på många platser i Sverige. Det gäller i synnerhet kommunerna i glesbygd. För nyanlända tandläkare från länder utanför EU eller ESS-området finns två huvudsakliga vägar att gå. Antingen kan de skriva Socialstyrelsens kunskapstest med efterföljande provtjänstgöring i sex månader eller så kan de gå en ettårig kompletterande utbildning som också innefattar praktik. Men bristen på praktik- och utbildningsplatser gör att invandrade tandläkare måste vänta längre än nödvändigt för att komma tillbaka till yrket. Om vi ska klara framtidens tandvård även utanför storstadsområden måste vi underlätta en mer effektiv rekrytering av utbildad och kompetent personal både från EU-länder och från resten av världen.

Snabbspåren är en åtgärd som regeringen ofta återkommer till som viktig för att underlätta för nyanlända att komma i arbete. Regeringens satsning på ett snabbspår för tandläkare från länder utanför EU/EES är dock illa ute. För att vara ett snabbspår är det påfallande långsamt. Om snabbspår ska vara just snabbspår är det tydligt att det krävs åtgärder för att förbättra och öka takten så att nyanlända kommer in på arbetsmarknaden. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att öka antalet tandläkare i snabbspåren?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-20 Överlämnad: 2017-04-20 Anmäld: 2017-04-21 Svarsdatum: 2017-04-26 Sista svarsdatum: 2017-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga