Tandvårdsbidraget

Skriftlig fråga 2016/17:1199 av Amir Adan (M)

Amir Adan (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Försäkringskassan betalar varje år ut omkring 5 miljarder kronor i statligt tandvårdsstöd. I stödet ingår det allmänna tandvårdsbidrag som ges en gång per år till alla som är bosatta i Sverige, ett högkostnadsskydd vid större behandlingar och ett särskilt tandvårdsbidrag till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar. Försäkringskassan administrerar och betalar ut ersättningen till de vårdgivare som valt att ansluta sig och som därmed kan ta del av stödet. Det ingår också i Försäkringskassans ansvar att kontrollera att regelverket följs av vårdgivarna.

I dag är det dock ofta Skatteverket som uppdagar fusk vad gäller ersättningar från Försäkringskassan inom tandvården. Vid revisionsgranskningar visas ett missbrukande av systemet genom att för höga ersättningar krävs från Försäkringskassan eller att patienter som man inte har haft redovisas. Vi kan inte acceptera att det förekommer slarv och medvetet fusk i tandvården.

Att Skatteverket genom sina revisioner uppdagar fusk inom tandvården är viktigt, men ofta gäller dessa granskningar ett till tre år tillbaka i tiden. Det är viktig att fusk uppdagas i ett så tidigt skede som möjligt, och då behöver Försäkringskassan verktyg för att rätt ersättning ska betalas ut till tandläkaren från början, alternativt att Försäkringskassan i ett tidigt skede ska kunna uppdaga eventuella oegentligheter och kräva tillbaka ersättningar som betalats ut felaktigt. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vilka verktyg avser statsrådet att ge Försäkringskassan för att öka kontrollen vad gäller tandvårdsbidrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-04-05 Överlämnad: 2017-04-05 Anmäld: 2017-04-06 Sista svarsdatum: 2017-04-12 Svarsdatum: 2017-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga